4. Hur går urvalet till?

Urvalet görs baserat på tre kriterier

1. Praktikens prioriteringsordning 1-4 poäng.

 • Studenter som gör poänggivande praktik i ett land som inte är studentens hemland, och vars praktikperiod i sin helhet eller delvis kommer att tillgodoräknas och inkluderas i examen. För heltid gäller att 1 vecka ska motsvara ca 1.5 hp. (4 poäng)
 • Studenter som gör poänggivande praktik i ett land som är studentens hemland (dock aldrig Sverige), och vars praktikperiod i sin helhet eller delvis kommer att tillgodoräknas och inkluderas i examen. För heltid gäller att 1 vecka ska motsvara ca 1.5hp. (3 poäng)
 • Studenter som gör icke-poänggivande praktik i ett land som inte är studentens hemland, och vars praktikperiod kommer att erkännas med en not i Diploma Supplement. (2 poäng)
 • Studenter som gör icke-poänggivande praktik i ett land som inte är studentens hemland, och vars praktikperiod inte kommer att erkännas med en not i Diploma Supplement. (1 poäng)

2. Academic Purpose Statement 1-4 poäng.

 • 1 poäng: Inlämnad, godkänd
 • 2 poäng: Motiverat
 • 3 poäng: Väl motiverat 
 • 4 poäng: Exceptionellt stark motivering

3. Övrigt

 • Student som läser ett underrepresenterat ämne (i ansökningsomgången) får +0,1 poäng på ansökan.                  
 • Student som har varit engagerad i fadder/mentor/välkomstverksamhet får +0,1 poäng på ansökan.                                                                                     
 • Student som har varit på Erasmusutbyte via Uppsala universitet tidigare får -0,1 poäng på sin ansökan.                                                                                

Vid en situation där studenter har lika många poäng kommer intervjuer att ske med dessa studenter. Här kan du läsa urvalsdokumentet i sin helhet.

5. Före, under, efter praktiken?