1. Praktik eller uppsats/exjobb?

Det finns tre olika sätt att åka på Erasmuspraktik:

  1. Inom ramen för en praktikkurs vid Uppsala universitet där du tillbringar 2-12 månader med att praktisera på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Uppsala universitet och får poängen tillgodoräknad som praktik, ej som vanlig studiekurs. (För detta alternativ fyller du i ruta 1 på sid 3 i Learning Agreement).
  2. Inom ramen för ett examensarbete. Du är registrerad på examensarbete i Uppdok och examineras i Uppsala (och får poängen tillgodoräknad som uppsats/avhandling, ej vanlig studiekurs) men bedriver datainsamling vid ett universitet, företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Uppsala universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Observera att du inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete på ett universitet som Uppsala universitet har utbytesavtal med. Då ska du åka på Erasmusstudier i stället. Du får under praktiken inte registreras på kurs vid värduniversitetet.                                   (För detta alternativ fyller du i ruta 1 på sid 3 i Learning Agreement).
  3. Utanför ditt ordinarie studieprogram och utan kontaktperson vid Uppsala universitet. Du får inte praktiken som poäng men ska be examensenheten att lägga in praktiken som en not i ditt Diploma Supplement när du tar ut examen.             (För detta alternativ fyller du i ruta 2 på sid 3 i Learning Agreement).                        Det är tillåtet att åka på Erasmuspraktik efter att man har tagit ut examen, men ansökan om praktikstipendium måste ske under din sista termin vid Uppsala universitet, medan du fortfarande är student. Observera att du i detta fall varken får praktiken tillgodoräknad som poäng eller som en not i Diploma Supplement.             Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Åker du utanför ditt studieprogram, måste någon från din institution kunna bekräfta praktikens akademiska koppling.                                                                           (För detta alternativ fyller du i ruta 3 på sid 3 i Learning Agreement).

2. Att hitta praktikplats?