Student

Erasmusstudier

Ansökan om utbytesplats inom Erasmus gör du vid din institution eller vid Internationella kansliet. När du har blivit nominerad till en plats kan du söka stipendium.

Läs mer om Erasmusprogrammet.

Learning Agreement och tillgodoräkning

Du förväntas studera på heltid under din utbytesperiod. Studierna bedrivs på liknande villkor som för de inhemska studenterna och du ska få tillgodoräkna dig kurserna som en del av din svenska utbildning, under förutsättning att du har klarat av dina studier. Ett Learning Agreement, med tillhörande annex, ska fyllas i och skrivas under av dig, din utbyteskoordinator vid Uppsala universitet och din utbyteskoordinator vid utbytesuniversitetet (se Viktiga dokument nedan). 

Undervisningen bedrivs oftast på landets språk eller på engelska och ger dig möjlighet att, förutom att lära dig ett nytt språk, även lära känna en annan kultur och få vänner för livet.

Stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. I den första utbetalningen, som sker i samband med din studiestart, får du 70% av studieperiodens stipendium. Studenter som är på utbyte ett helt år får en termins stipendium i taget. Innan dess ska du ha gjort ditt första språktest. När du har avslutat dina utbytesstudier ska du skicka in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod, ditt Learning Agreement, göra ditt andra språktest samt skriva en utbytesrapport. När dessa är inskickade får du de återstående 30% av stipendiet.

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar) Nationell stipendienivå (€/dag) 
Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien
420 14
Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike
360 12

Försäkring

Alla studenter som åker på utbytesstudier via ett utbytesavtal omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT under förutsättning att registrering i Uppdok är gjord.

Kontakt

Internationella kansliet
erasmus@uu.se

Ansökan om Erasmusstipendium

Ansökan

  • För studier som påbörjas på hösten: 1 maj - 31 maj
  • För studier som påbörjas på våren: 1 november - 30 november

Ansökan om stipendiet för studier under HT18 är nu stängd.

Viktiga dokument

Checklista

 Innan utbytet

  1. Ansökan om Erasmusutbytesplats till institutionen eller Internationella kansliet.
  2. Fyll i Learning Agreement och sök till utbytesuniversitetet.
  3. Skicka in en stipendieansökan online. Glöm inte att ladda upp Grant Agreement.

Efter utbytet

  1. Ladda upp Certificate of Attendance och Learning Agreement i din profil i Moveon.
  2. Fyll i den Erasmus Participant Survey som mejlas till dig efter din sista studiedag.
  3. Gör ditt andra språktest. (Observera att om du fick C2 på ditt första test, behöver du inte göra det andra testet).

Vanliga frågor om Erasmusstudier

Vem är kontaktperson?
Din koordinator vid din institution/Internationella kansliet vid Uppsala universitet är din kontaktperson för utbytet. Om du har frågor om ditt utbyte, som till exempel dina kurser, försäkringsärenden, trivsel eller förlängningar ska du skicka dem till din koordinator. Frågor om stipendiet skickas till Erasmusadministratören på Internationella kansliet: erasmus@uu.se

Kan man förlänga sitt utbyte med en extra termin?
Det brukar gå att förlänga sin studieperiod ifall utbytesplatserna vid det universitetet inte är fyllda och ifall du inte överstiger den maximala perioden om 12 månader per studienivå. Du är dock inte garanterad ett stipendium för den extra terminen. Hör av dig till din utbyteskoordinator och till erasmus@uu.se ifall du vill stanna en extra termin.  

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan blir du återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Det regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Certificate of Attendance) som ditt utbytesuniversitet ska skriva under i slutet av din utbytesperiod. Om du åker hem innan 3 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till erasmus@uu.se ifall detta skulle hända.

Vad menas med studieperiod?
Studieperioden är den tid då du studerar vid utbytesuniversitet i utbyteslandet. Distansstudier kan inte räknas med i studieperioden. Fullständiga villkor finns i blanketten Certificate of Attendance och i stipendieansökan. 

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med studiestarten. De flesta studenter får sina utbetalningar i september för studier under höst och helår och i februari för studier under vårterminen. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen.

Får man åka flera gånger inom Erasmusprogrammet?
Ja, du kan åka hur många gånger du vill (förutsatt att du har fått en plats) och till hur många olika lärosäten du vill så länge det inte överstiger 12 månader total inom varje studiecykel (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Erasmuspraktik räknas in i samma maxperiod. Minimiperioderna är 3 månader för utbyte och 2 månader för praktik men vissa institutioner och värdlärosäten kräver att du stannar en hel termin. Om du har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna.