Student

Utbyten i Europa

Trondheim, Norge. Foto: Linda Morén

Internationella kansliet 

Utbildningssystem

Heltidsstudier omfattar normalt 3-4 kurser parallellt per termin, 60 credits (Storbritannien och Irland), 30 ECTS (Nederländerna, Belgien, Norden, Spanien och Frankrike), ca 17 Studienwochenstunde, SWS (Tyskland och Österrike). Ett sätt att beräkna hur många credits/ECTS/SWS som svarar mot 30 svenska högskolepoäng är att ta reda på hur många credits/ECTS/SWS en utbildning är och hur många terminer utbildningen tar. Dela därefter antalet credits/ECTS/SWS med antalet terminer, så får man fram hur många poäng per termin heltidsstudier omfattar.

Registrering på kurs sker oftast på plats en vecka före terminsstart, då de flesta universitet även anordnar en välkomstvecka för utländska studenter. Ofta är deltagande i välkomstprogrammet obligatoriskt och en förutsättning för att få läsa universitetets kurser.

Vissa universitet tillämpar treterminssystem (höst- vår- och sommartermin). Om du vill söka utbyte för en termin, söker du antingen till höstterminen eller till vår- och sommarterminen. Det går inte att söka till enbart vårtermin eller enbart sommartermin. Om man planerar att åka på en termins utbyte är det också viktigt att kontrollera att kurserna man är intresserad av avslutas inom den terminen.

Terminstiderna kan skilja en hel del från de svenska. Detta gäller särskilt Tyskland och Österrike.

Vid många universitet är förstaårskurserna anpassade till nyantagna studenter. Undervisningen är då oftast i form av storföreläsningar med hundratals studenter. Det kan därför (om möjligt) vara bra att läsa kurser inom sitt eget ämnesområde där man påbörjat studierna redan i Uppsala för att få tätare lärarkontakt och en tillfredsställande studiesituation.

Språkkunskaper

University of Edinburgh kräver ibland TOEFL/IELTS test, men endast om du ska läsa på åk 3 eller åk 4 i vissa ämnen.
För studier vid universitet som inte har engelskspråkiga kurser behövs goda kunskaper i franska, ryska, tyska eller spanska.
I European language levels - Self Assessment Grid hittar du mer information om de olika språknivåerna, t ex B2 som ofta efterfrågas. 

Stipendier

Nyhet! För studier vid universiteten i Georgien, Serbien och Ukraina under VT19 tillkommer ett International Credit Mobility (ICM) stipendium på 650 EUR/månad under hela utbytet samt extra medel för flygresa.

Uppsala universitet har två stipendieprogram som är till för utbytesstudier: "Erasmus +", för studier inom Europa, samt "Nordplus" för studier inom Norden.

Erasmus + är ett utbytesprogram som finansieras av EU. Läs mer om Erasmusstipendiet.

Nordplus är Nordiska ministerrådet utbytesprogram för studier i Norden. Studenter som åker på Nordplusutbyte får söka ett Nordplusstipendium som kan ge upp till ca 200 EUR per månad.

Studenter med funktionshinder har möjlighet att söka extra medel för sin utlandsstudievistelse.

Det går även bra att söka stipendier via Stipendiekansliet.

Utbytesrapporter

Utbytesrapporter finns under respektive utbytesuniversitets sida. 

Ytterligare information

Mer information hittar du på länkarna för varje universitet samt på universitetens hemsidor.

Övriga samarbeten

Uppsala universitet är delaktigt i flera olika nätverk med andra europeiska universitet,
t ex U4, Coimbra, Matariki och the Guild. Sedan 2015 deltar UU också i European Liberal Arts Network, ELAN, som bland annat omfattar ett multilateralt Erasmus-avtal med student- och personalmobilitet.

Universitetsgemensamma utbytesuniversitet - Europa

Belgien
Ghent University

Danmark
Aalborg Universitet I Aarhus Universitet

University of the Faroe Islands I University of Greenland

Københavns Universitet I Roskilde Universitet I Syddansk Universitet

Estland
Tartu University 

Finland
Helsingfors universitet I University of Eastern Finland I Jyväskylä universitet

Lapplands universitetTammerfors universitet I Uleåborgs universitet

 Vasa Universitet I Åbo Akademi I Åbo Universitet

Frankrike
Université de Poitiers I Université Rennes 2 I Université Sorbonne IV

Georgien
Ilia State University - Erasmus+ KA1

Irland
National University of Ireland, Galway

Island
Háskólinn á Akureyri I Háskóli Íslands I Háskólinn í Reykjavik

Nederländerna
Universiteit Leiden I Groningen University I Amsterdam University College

Norge
Universitetet i AgderUniversitetet i Bergen

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) I Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger I The University Centre in Svalbard (UNIS)Universitetet i Tromsø

Ryssland
Saint Petersburg State University
Russian State University for the Humanities

Schweiz
Université de Lausanne

Serbien 
University of Belgrade - Erasmus+ KA1

Spanien
Universidad Complutense Madrid I Universidad de Deusto

Storbritannien
University of East Anglia I Middlesex University I University College London Keele University I University of Ulster I University of Sussex I University of Reading University of Birmingham I University of Edinburgh Durham University

Turkiet
Sabanci University, Istanbul

Tyskland
Georg-August-Universität Göttingen I Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Ukraina
Taras Shevchenko National University of Kyiv (TSNUK) - Erasmus+ KA1

Österrike
Karl-Franzens-Universität Graz