Student

European Liberal Arts Network, ELAN

Kontaktperson Christer Waldenström

Uppsala universitet samarbetar med ett antal Europeiska universitet som bedriver utbildning inom Liberal Arts. Det är för närvarande elva universitet som bildat nätverket European Liberal Arts Network, ELAN, för att samverka kring utbildning inom Liberal Arts med en strategi för lärande som betonar kombinationen av tvärvetenskaplig bredd med disciplinärt djup.

ELAN är ett multilateralt Erasmus-avtal som omfattar student- och personalmobilitet. Detta innebär bland annat en helt ny möjlighet för studenter på Liberal Arts-programmet och övriga Campus Gotland-studenter att söka utbytesstudier vid ett av de elva ELAN-universiteten:

Se vilket kursutbud varje universitet erbjuder via informationen på ELAN-nätverkets hemsida under Partners' Offerings. Om det inte framgår där eller du har frågor om erbjudandet tar du kontakt med universitetens respektive kontaktperson. Notera att flera av lärosätena har begränsat antal kurser med engelska som undervisningsspråk och om du vill välja kurser med annat undervisningsspråk krävs att du har goda kunskaper i det. I European language levels - Self Assessment Grid hittar du mer information om de olika språknivåerna, till exempel B2 som ofta efterfrågas. 

Studentmobilitet 2018/2019

Omfattar studenter på Liberal Arts-programmet (vid Campus Gotland och Uppsala) samt övriga Campus Gotland-studenter.

Ansökan görs helt online till Internationella kansliet vid UU, för en eller två terminer. Ansökningsdatum för studier där under läsåret 2018/2019 är 22 oktober–22 november, 2017. Notera särskilt följande som skiljer ansökan till ELAN-universiteten från ordinarie krav och instruktioner:

  • I ansökan ska du beskriva din akademiska plan med utbytet (punkt 4. Academic Purpose Statement i "Ansök så här"-listan och i online-ansökan benämnd Study Plan) och där är det viktigt att du har med en motivering till varför du vill läsa vid ett Liberal Arts-universitet, max 400 ord.

Ansök till ELAN 2018-2019 (pdf)

Utbytesplatser inom ELAN berättigar till Erasmus-stipendiet.

Personalmobilitet inom ELAN

Omfattar personal vid Campus Uppsala och Campus Gotland och ansökan görs löpande under året enligt information på Medarbetarportalen, Personalfortbildning,   Erasmusprogrammet.