Student

Utbyten i Latinamerika

Utbildningssystem

Vid utbytesuniversiteten i Chile bedrivs alla undervisning på spanska. Där följs läsåret i ”omvänd” ordning, det vill säga läsåret börjar i februari/mars och avslutas i november/december. I Argentina erbjuds endast ett fåtal kurser på engelska. 

Vid utbytesuniversiteten i Mexiko bedrivs en stor del av undervisningen på spanska. Vissa universitet i Mexiko erbjuder dock även kurser på engelska för utbytesstudenter. I Brasilien erbjuds endast ett fåtal kurser på engelska. Man följer läsåret på samma sätt som i Sverige där läsåret startar i augusti/september och slutar i juni/juli.

En lista på utbytesuniversiteten finns nedan. De är olika till struktur och karaktär och i varje beskrivning lämnas endast kortfattade upplysningar. Mer utförlig information hittar du på respektive universitets hemsida. Terminstider och krav för heltidsstudier varierar mellan de olika länderna och universiteten i Latinamerika. Rent allmänt kan sägas att utbytesuniversiteten anger heltidsstudier i ett visst antal creditos eller antal timmar. Detaljerad information om hur många creditos som motsvarar 30 hp finns under respektive universitet.

Språkkunskaper

Planerar du att läsa kurser på spanska så krävs det goda eller mycket goda kunskaper i spanska. Intyg/bevis på dina spanskakunskaper kan komma att efterfrågas i ett senare skede av ansökningsprocessen. Vid universitet som erbjuder kurser på engelska krävs inga kunskaper i spanska så länge du endast söker kurser som ges på engelska.

Språkkurser

Vid flera universitet finns möjlighet att läsa intensivkurser i spanska/portugisiska innan terminens början. Kursen ingår inte i utbytet utan betalas av dig. Det kan finnas möjligheten att läsa spanska under terminen också. 

Stipendier

Det finns inga riktade stipendier genom våra utbytesavtal. Stipendier kan sökas vid stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Utbytesrapporter

Under respektive utbytesuniversitets sida kan du läsa ubytesrapporter som skrivits av tidigare UU-studenter som varit på utbyte. I utbytesrapporterna kan du få inspiration till vilket universitet du ska välja samt goda tips och råd kring vad du ska tänka på när du planerar och påbörjar ditt utbyte. Utbytesrapporter äldre än fem år kan läsas på Internationella kansliet.