Student

Möjligheter till utbytesstudier via Uppsala universitet

Vill du läsa kurser som inte ges vid Uppsala universitet, pröva en ny akademisk miljö och få nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde? Som utbytesstudent vid något av universitetets samarbetsuniversitet får du, utöver detta, också möjlighet att förbättra dina språkkunskaper, öka din kulturella förståelse samt skapa ett internationellt nätverk för framtiden. 

Som student vid Uppsala universitet kan du antingen söka utbytesstudier via din institution (ämnesspecifika avtal) eller via universitetsgemensamma avtal som koordineras av Internationella kansliet.

Här hittar du Uppsala universitets alla utbytesavtal. Klicka på kartan.


Kontakta din studievägledare/internationella koordinator på din institution för att få veta mer om dina möjligheter att åka via dem.