Student

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som möjliggör för studenter att finansiera fältstudier inom ramen för sin uppsats, examensarbete eller projektkurs.

MFS finansieras av SIDA och administreras av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Under hösten 2016 har UHR gått ut med nya direktiv för lärosäten som vill söka MFS medel. Tidigare år har enskilda institutioner kunnat söka MFS-medel men från 2017 ska samtliga lärosäten centralisera sin MFS-administration. Vid Uppsala universitet är Internationella kansliet därmed ansvarigt för samordning och administration av MFS.

I samband med centraliseringen har man även ändrat årsplaneringen för MFS och lärosäten ska söka nya MFS-medel under våren 2017. UHR har meddelat att mer information kommer snarast och under tiden pågår ett arbete på Uppsala universitet med att etablera nya rutiner. Mer information om hur studenter kan gå tillväga för att söka MFS kommer att publiceras på de här sidorna.

Mer information om MFS och förändringsarbetet finns att läsa hos UHR.

Det kan dock även finnas andra stipendiemöjligheter via stipendiekansliet.

Hör gärna av dig med frågor till mfs@uadm.uu.se.

NYHETER

17 mars 2017 - UHR har öppnat för lärosäten att söka MFS-medel. Det innebär att Uppsala universitet just nu skriver en ansökan om att få fördela MFS-stipendier som ska lämnas in senast 7 april.

28 mars 2017 - MFS-kommittén vid Uppsala universitet avser att öppna två utlysningar för studenter att söka MFS varje år. En i september och en i januari. Nästa utlysning av MFS-stipendier för studenter vid Uppsala universitet planeras därför öppna i september 2017. Urvalet beräknas ta ungefär en månad vilket innebär att resultatet bör kunna meddelas i början av november 2017. Studenter som fått ett stipendium kan i november 2017 boka in sig på den obligatoriska förberedelsekursen som hålls vid SIDAs kursgård i Härnösand.

 Mer information om hur ansökan och urvalet går till publiceras på den här sidan under april 2017.