Steg 2 - När och hur söker jag MFS?

Ansökan gör du i vårt online-formulär MoveOn. Länken till ansökan publiceras på den här sidan samt MFS-webbens startsida när ansökan öppnar. OBS! Ansökan görs helt på engelska.

MFS-kommittén uppmuntrar ansökningar från studenter som söker i par. Det är dock viktigt att de sökande utformar sina ansökningar i enlighet med riktlinjer om uppsatsskrivande vid sina respektive institutioner. Det är således möjligt för studenter vars institutioner kräver att studenter ska skriva sin uppsats i par att söka. MFS-kommittén uppmuntrar särskilt ansökningar i par eller grupp där de sökande har sin akademiska hemvist inom olika vetenskapsområden (humaniora och samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap eller medicin och farmaci) vid Uppsala universitet och som har frågeställningar som kan komplettera varandra. Studenter som söker i par eller grupp bör ange detta i sin projektplan.

Fem dokument ska bifogas i din ansökan. Läs och följ instruktioner på respektive dokument.

  1. Project Proposal
  2. Approval by department
  3. Budget
  4. Academic Purpose Statement (läs mer om APS)
  5. Kopia på ditt svenska pass / pass från Finland, Norge, Danmark eller Island samt bevis på när du skrivit dig som boende i Sverige / Kopia på Permanent Uppehållstillstånd (PUT).

Till din ansökan kommer du även behöva ha namn och kontaktuppgifter till din kontaktperson i fält. Detta är en person som kan hjälpa till med praktiska lösningar så som att hitta rätt personer för studien, transporter m.m. Det behöver inte vara en akademisk kontaktperson. I din kontakt med din fältperson är det bra att bifoga länken till UHR:s information på engelska.

I ansökan kommer du även behöva ange vilket av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling som din fältstudie relaterar till. Läs mer om de globala målen här.

Ansökan

Nästa ansökningstillfälle öppnar november 2019.

Ansökan gäller då för fältstudier som avslutas senast 15 januari 2021.

Till ansökningsportalen