Steg 4 - Förberedelser inför fältstudier

För att på ett enkelt sätt hantera administrationen av MFS-stipendiet använder Internationella kansliet en MFS-portal där studenter kan ladda upp nödvändig information och dokumentation. Studenter får tillgång till den portalen när de blivit godkända för MFS-stipendium.

Utöver nödvändiga förberedelser för själva uppsatsskrivandet och andra privata förberedelser behöver studenter som får ett MFS-stipendium planera in följande

OBS! MFS-stipendiet kan betalas ut först när punkt 1 och 2 är klar. Försök därför att boka in förberedelsekursen så tidigt som möjligt.

  1. Deltagande på obligatorisk förberedelsekurs på Sidas kursgård i Härnösand. Kursen måste vara genomförd innan MFS-resan påbörjas och är ett krav för att stipendiet ska betalas ut. Studenter bokar själva in kursen på UHR:s MFS-sidor så fort de blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalas av studenten men får ingå i studentens MFS-budget. Kom dock ihåg att ni får ligga ute med pengar för transport då stipendiet betalas ut först efter att kursen är genomförd. Efter godkänt deltagande på kursen utfärdas ett deltagandebevis. Foto eller scanna deltagarbeviset och mejla till MFS@uadm.uu.se.
  2. Alla stipendiater måste skriva ett kontrakt med Internationella kansliet. Fyll gärna in information på dator då uppgifter ska föras över till ekonomisystemet för att kunna betala ut stipendiet. Scanna kontraktet och skicka till MFS@uadm.uu.se.
  3. Kontakta din akademiska handledare omgående.
  4. Var väl informerad om vad som ingår i din försäkring. Försäkringen heter Student UT och tillhandahålls av Kammarkollegiet.
  5. Boka transport till MFS land och meddela Internationella kansliet dina resdatum.

Här hittar du checklistor för den administration som respektive stipendiat är ansvarar för

Checklista för studenter som ska vara hemma före 15 januari 2019.
Checklista för studenter som ska vara hemma före 30 juni 2019.