Steg 5 - Att tänka på under fältstudien

1. Vid akuta händelser

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc. där du behöver ha omedelbar assistans kontaktar du FALCK Global Assistance. De kan snabbt hjälpa dig på plats. Kontakta även följande

2. Halvtidsrapportering

Efter fyra veckor ska en halvtidsrapport på cirka 500 ord skickas inklusive bilder/video från fältstudien. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Materialet kan användas för att synliggöra MFS för studenter vid Uppsala universitet.
Rapporten och bilder/video skickas till mfs@uadm.uu.se.