Steg 3 - Hur går urvalet till?

Efter att sista ansökningsdatum passerat sker följande:

- Internationella kansliet kontrollerar att ansökningar är kompletta och att sökanden uppfyller behörighetskraven.

- Internationella kansliet vidarebefordrar samtliga kompletta och behöriga ansökningar till Uppsala universitets MFS-kommitté. MFS-kommittén ansvarar för bedömningen av ansökningarna. Till sin hjälp har MFS-kommittén tre referensgrupper, en vid respektive vetenskapsområde. I bedömningen tar kommittén hänsyn till

  • Projektplanens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet
  • Ansökans praktiska genomförbarhet
  • Budget
  • Sökandes förståelse för hur MFS passar in i hens framtidsplaner

- MFS-kommittén tar beslut om slutgiltig fördelning samt reservlista. Beslutet kommuniceras ut till samtliga sökande omkring en månad efter sista ansökningsdatum.