Student

Utbyten i Nordamerika

Utbildningsystem

Universiteten är olika till struktur och karaktär. I varje beskrivning i länkarna nedan lämnas endast kortfattade upplysningar. Mer utförlig information hittar du på universitetens hemsidor. 

Utbildningssystemen i USA och Kanada är likartade. Grundutbildningen (undergraduate studies) omfattar fyra år och indelas i årskurserna freshman, sophomore, junior och senior. De två första åren läser studenterna kurser inom flera ämnen som ger grundläggande kunskaper och som kräver minimala förkunskaper. Nivån på dessa kurser brukar kallas lower division. De två sista åren specialiserar man sig på ett huvudämne (major) och ett biämne (minor) och kurser på denna nivå brukar gå under beteckningen upper division. Förstaårskurserna är anpassade till nyantagna studenter med undervisningen oftast i form av storföreläsningar med hundratals studenter. Det kan därför vara värdefullt att läsa kurser inom ämnesområden där du redan påbörjat studierna för att försäkra dig om en tillfredsställande studiesituation och närmare lärarkontakt. Efter avklarad grundutbildning där på 4 år, erhålls en Bachelor’s Degree, vilket berättigar till studier på graduate level. Ytterligare ett till två års studier avslutas med en Master’s Degree.

Notera att man i USA och Kanada läser kurser parallellt, i regel fyra till fem kurser per termin. Examination sker genom uppsatser och skriftliga prov under terminens gång, samt en avslutande tentamen vid terminens slut.

Poängsystem

Omfattningen av en kurs mäts i regel i credits och beräknas efter antalet lektionstimmar som kursen erbjuder per vecka. En kurs är i regel värd tre till fyra credits och 15 credits per termin på undergraduate level motsvarar 30 svenska högskolepoäng. För att läsa motsvarande 30 poäng bör man alltså läsa fyra till fem kurser per termin.

Ett säkert sätt att beräkna hur många credits som svarar mot 60 svenska högskolepoäng är att ta reda på hur många credits som krävs för en Bachelor’s Degree och hur många år utbildningen tar. Dela därefter antalet credits med antalet år, så får man fram hur många credits per år heltidsstudier omfattar.

Notera att terminerna vid de nordamerikanska universiteten är något kortare (ca 17 veckor) än de svenska och att 12 credits per termin på undergraduate level räcker för att uppfylla CSN:s minimikrav för fortsatta studiemedel. 12 credits är även ett minimikrav för att beviljas visum.

Poängangivelserna ovan gäller för kurser på undergraduate level. På graduate level varierar antalet credits för heltidsstudier. Utbytesstudenter som läser enbart kurser på graduate level kan alltså tillgodoräkna sig fler poäng för dessa beroende på examenskraven. Det bör också noteras att vissa universitet tillämpar andra poängsystem än det här redovisade. Vid universitet som tillämpar treterminssystem (quarter system) ges i regel högre antal kurspoäng: 45 credits per år motsvarar heltidsstudier. Vid omräkning mellan semester och quarter system brukar tre quarter credits anses motsvara två semester credits.

Utbytesstudierna gäller främst de humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk- naturvetenskapliga fakulteterna. Vid många av de kanadensiska utbytesuniversiteten är det dock möjligt att också läsa juridik. Studenter som vill läsa juridik i USA är däremot begränsade till att söka till universitet som erbjuder så kallade pre-law courses på undergraduate level.

Språkkunskaper

Vissa av utbytesuniversiteten i USA och två i Kanada kräver att engelska kunskaper styrks genom godkänt resultat på ett språktest, såsom Test of English as a Foreign Language (TOEFL) eller International English Language Testing System (IELTS). Vilka universitet som kräver språktest och när framgår av respektive presentation av universiteten, se längre ner för alla presentationer.

TOEFL-testet ges bl.a. i Stockholm en eller flera gånger per månad under terminstid och kostar ca $260 (uppgift från 2017). Information finns på https://www.ets.org/toefl/ibt/register Testresultatet är giltigt i två år.

För information om IELTS, se hemsidan: http://www.ielts.org. Det test som utbytesstudenter ska ta kallas Academic, till skillnad från en mer allmän variant som kallas General. Testet administreras i Sverige av Folkuniversitetet i Stockholm. Mer information och anmälningsblankett finns på http://www.folkuniversitetet.se/ielts

Université de Montréal i Kanada har franska som undervisningsspråk och goda språkreferenser i franska krävs. En förberedande språkkurs i franska erbjuds på sommaren. Se universitetsbeskrivningen för mer information om språkkravet.

Stipendier

Det finns två universitet med generösa stipendier, Queen's University i Kanada och Gustavus Adolphus College i USA. Läs mer i beskrivningen nedan. Fulbright kommissionen (nytt fönster) har en rad stipendieprogram som inte är knutna till dessa utbyten, men kan ändå vara relevanta för den Nordamerika-intresserade. 

Utbytesrapporter/ Reseberättelser

Utbytesrapporter från tidigare UU studenter finns under varje universitetsbeskrivning. OBS! För rapporter gjorde efter 2016 se kartan.

Praktiska upplysningar

Visum

Visum respektive uppehållstillstånd krävs för studier i USA och Kanada. Det kan sökas först sedan antagningsbesked erhållits från det utländska universitetet och bör sökas så fort man fått sitt antagningsbesked. Studenter som mot förmodan har ett kriminellt förflutet kan inte räkna med att beviljas visum och bör påtala detta när utbytet söks.

Visum till USA erhålls mot en avgift efter ansökan på särskilda blanketter från den amerikanska ambassaden. Därtill kommer en så kallad Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) fee, som tas ut för övervakning av utländska studenter. Båda avgifterna måste alltså betalas.

Uppehållstillstånd till Kanada söks online hos Citizenship and Immigration Canada för vistelser som är längre än 6 månader. Inget visum behövs för vistelser som är kortare än 6 månader men det finns fördelar att ansöka om visum ändå. Om du inte har ett visum måste det framgå tydligt av ditt antagningsbesked att dina studier pågår under kortare tid än 6 månader. Annars har du inte tillstånd att komma in i landet. En avgift för tillståndet tas ut.

För vistelser i Quebec som är längre än 6 månader (Univ de Montréal och McGill Univ) måste du ansöka om ett Certificate of Acceptance from Quebec, ett så kallat ”CAQ” från Gouvernement du Québec.

Ekonomi

Utbytesstudenter är befriade från undervisningsavgifter vid det utländska universitetet. Vissa avgifter, t.ex. campus service fees (ca $200-1000), skall dock betalas. Vid en del universitet tillkommer även försäkrings- och registreringsavgifter. Den studerande står själv för dessa kostnader och för resor till och från utbytesuniversitetet samt för uppehället och studiematerial.

Den som blir antagen till utbytesstudier måste lämna in en försäkran om att man har tillräckliga medel för sitt uppehälle i USA eller Kanada. Intyg från CSN om beviljade studielån uppfyller detta krav men även extra egna medel kan behöva visas upp vid ansökan till universitetet.

Studiemedel från CSN erhålles för utbytesstudier om man i övrigt uppfyller kraven för att beviljas studiemedel. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resor. Blanketten om ansökan om studiemedel samt mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida www.csn.se. När du nominerats till en utbytesplats registreras du i UPPDOK som antagen till utbytesstudier. Registreringen görs av Internationella kansliet och ersätter CSN:s blankett ”Intyg om deltagande i utbytesprogram”.

Försäkring

Alla utbytesstudenter är försäkrade hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen täcker akut sjukvård under max 90 dagar, ansvar och rättshjälp samt lösöre som medförs eller anskaffas under studieperioden utomlands (självrisk finns för lösöre). Försäkringen gäller i studielandet från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från studielandet under denna period. Mer information om försäkringen, som heter Student Ut, finner du på www.kammarkollegiet.se.

OBS! Många lärosäten i USA och Kanada godtar inte denna försäkring och kräver att du köper deras försäkring istället, se noteringen på varje universitet.

Bostad

Universiteten i USA och Kanada garanterar ofta bostad åt utbytesstudenter som söker för hela läsåret (förutsatt att man ansöker om detta). Normalt delar man rum med en annan student; enkelrum tillhör ovanligheterna och standarden är ofta lägre än i Sverige. Det är inte heller ovanligt att måltider i en skolrestaurang ingår i hyran (så kallad meal plan).

Många utbytesstudenter väljer att ordna boende utanför campus och dela bostad med andra studenter. De flesta universitet har ett så kallat Off-campus Housing Office som hjälper till med detta. I regel är det lätt att hitta bostad på egen hand. Så kallade co-ops utgör en tredje boendeform och består av studentkooperativ som ofta gemensamt lagar maten enligt vissa rullande scheman.

Bostadskostnaderna i USA, särskilt i storstäder som New York, Boston och San Francisco, är betydligt högre än i Uppsala. Detta gäller både rum på och utanför campus.

Information om lediga bostäder i USA och Kanada finns på www.craigslist.org  . Se utbytesrapporter för mera tips och råd.

Universitetsgemensamma utbytesuniversitet - Nordamerika

Kanada

University of Alberta, Edmonton, Alberta I University of British Columbia, Vancouver, British Columbia

McGill University, Montréal, Québec I Université de Montréal, Montréal, Quebec

Queen’s University, Kingston, Ontario I Simon Fraser University, Vancouver, British Columbia

University of Toronto, Toronto, Ontario I University of Victoria, Victoria, British Columbia

York University, Toronto, Ontario

USA

University of Arizona, Tucson, Arizona I Boston College, Boston, Massachusetts I

California State University, 23 campus areas, Kalifornien

University of Colorado, Boulder, Colorado I Cornell University, Ithaca, New York

Gustavus Adolphus College, St Peter, Minnesota I University of Hawaii at Hilo, Hilo, Hawaii

I University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois

University of Kansas, Lawrence, Kansas I University of Maryland, College Park, Maryland

University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts I University of Miami, Coral Gables, Florida

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan I Ohio State University, Columbus, Ohio

University of Oregon, Eugene, Oregon I Purdue University, West Lafayette, Indiana

University of Richmond, Richmond, Virginia I University of Rochester, Rochester, New York

University of South Florida, Tampa, Florida I St. John’s University, Queens, New York

University of Texas, Austin, Texas I University of Washington, Seattle, Washington

Antal platser i Nordamerika vt2019

Det finns inga sökbara universitet i Nordamerika för studier där vt2019. Det finns ett minskat inflöde av amerikanska studenter på väg hit och deras terminstider på våren passar inte UUs sena terminsslut.

Vill du veta om du ska söka ett läsår eller en termin?  USA_Kanada_söka en termin eller läsår”