Student

Språkstudier

Allmänt om språkkurser

Många studenter väljer att åka på utbyte för att förbättra sina språkkunskaper. Det är en fantastisk möjlighet, men det är viktigt att inför kursval ta reda på vad som gäller när det handlar om partneruniversitetet, CSN och tillgodoräknande. Många partneruniversitet erbjuder en kortare intensivkurs innan terminsstart och/eller en språkkurs som löper över hela terminen. Även om man inte tänkt läsa språk på heltid så finns det därmed ofta andra språkkursalternativ att välja bland. 

Det är möjligt att läsa på nybörjarnivå i spanska, franska, Italienska, turkiska, tyska och arabiska (om partneruniversitetet erbjuder sådana kurser) och få det tillgodoräknat vid Uppsala Universitet. Viktigt att man läser språkkurserna vid partneruniversitetet, och inte vid ett enskilt institut som inte är en del av universitetet. Man kan också få språkkurserna tillgodoräknade till motsvarande introduktionskurs i aktuellt språk, dock ej till A-kursen. Detta  under förutsättning att man har annat huvudämne eller annat biämne. A-kursen och introduktionskursen i t ex ryska överlappar varandra så det går inte att ta med båda i examen. Om du vill tillgodoräkna dig studier i utlandet gentemot språkkurser vid Uppsala universitet måste du först prata med din institution för språket i fråga samt Examensenheten.

Internationella kansliets utbyten i flera länder såsom Frankrike, Schweiz, Tyskland och Spanien kräver att man kan språket tillräckligt väl för att klara studierna på en akademisk nivå. Exempel på undantag är Kina och Ryssland, där huvudsyftet med utbytet ofta är att studera språk.