Student

Steg 3 - Hur söker jag?

Ansökan till utbyte via Internationella kansliet sker online och nästa ansökan öppnar den 22 oktober 2018.

En ansökan om utbyte består av följande delar varav *-markerade är obligatoriska:

  1. * Redovisning av betyg.
  2. * Universitetsurval som visar vilka universitet du vill söka till.
  3. * Kursförslag för samtliga sökta universitet.
  4. * Academic Purpose Statement (akademiskt motiveringsbrev) på aktuellt undervisningsspråk.
  5. * Registreringsintyg som visar registrering av pågående studier under innevarande termin.
  6. * Betygsutdrag från Uppsala universitet samt från eventuella andra svenska lärosäten.
  7. Eventuella resultat från relevanta språktest.
  8. Eventuella intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-/mentors-/välkomstverksamhet
  9. Vissa studentengagemangsposterinnehavda under våren 2018. Läs hela beslutet.

Läs mer om de olika delarna i ansökan.