Erasmus+ ICM stipendium

Genom Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) kan studenter vid Uppsala universitet söka stipendier för att genomföra ett utbyte (1 termin) vid vissa utvalda Erasmus+ ICM-partneruniversitet. 

ICM-stipendiet inkluderar ett fast resebidrag, se nedan, och ett månatligt stipendium från 650 EUR. Stipendiet betalas ut två gånger: 70 % av beloppet vid terminsstarten och 30 % vid hemkomsten (när alla obligatoriska dokument är inlämnade).

Du ansöker om en studieplats till de ICM-partneruniversitet som har ett university wide-avtal och som är sökbara i den ordinarie ansökningsomgången för utbytesstudier. Ansökan är öppen mellan 22 oktober och 22 november.

Aktuella regioner där ett partneruniversitet finns för studier på hösten 2019: Europa, Nordamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Detaljer om de utländska universitet som är partners med Uppsala universitet inom Erasmus+ ICM finns markerade under varje region från Steg 1 med "ICM".

University wide-avtal inom ICM för utresande från Uppsala universitet som ska studera under hösten 2019:

Europa:
Georgien: – Ilia State University, resebidrag 360 EUR

Ryssland:
Russian State University for the Humanities, resebidrag 275 EUR
Saint Petersburg State University, resebidrag 275 EUR

Nordamerika:
Kanada: – Queen’s University, resebidrag 820 EUR

Asien:
Kazakstan: KIMEP University, resebidrag 820 EUR

Mellanöstern:
Libanon: American University Beirut, resebidrag 530 EUR

Afrika:
Sydafrika: Central University of Technology, resebidrag 1500 EUR