Student

Tips för utlandspraktik

Erasmusprogrammet
Erasmusprogrammet är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att praktisera i Europa. På studera.nu kan du hitta lediga praktikplatser vid Europeiska företag och organisationer.

Minor Field Study (MFS)
Sidas MFS-program för dig som vill samla in underlag för en uppsats/ett examensarbete i ett utvecklingsland. MFS-programmet genomgår just nu förändringar vilket leder till nya rutiner. Ny information uppdateras löpande under våren 2017.

Sidas Resestipendium
Resestipendiet riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, till exempel FN:s och EU:s institutioner.

Svenska institutet
Svenska institutet erbjuder stipendier och bidrag för flera olika typer av internationella projekt och samarbeten, bland annat för samarbeten kring Östersjöregionen

IAESTE
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) är en ideell organisation som förmedlar praktikplatser och finansiering för dessa till teknologer och naturvetare.

AIESEC
Den studentdrivna organisationen AIESEC förmedlar praktikplatser på företag runt om i världen.

Vulcanusprogrammet
EU:s Japancenter i Tokyo samarbetar med japanska företag för att erbjuda praktikplatser och språkstudier i Japan. Programmet riktar sig till EU-medborgare som läser sitt fjärde år eller högre inom teknik- och naturvetenskap.

Global Placement