Studentvolontär i Uppsala

Alla vill bidra till att göra skillnad. Ett av universitetets mål är att bidra till en bättre värld, men hur gör vi det? Med projektet Studentvolontär i Uppsala vill universitetet underlätta för studenter att engagera sig ideellt vid sidan av studierna genom volontäruppdrag i föreningslivet i Uppsala. Projektet ska vara en kanal och en mötesplats för att hitta volontäruppdrag.

Projektet utgår från att:

  • volontäruppdrag är frivilliga, självvalda, obetalda uppdrag som utförs vid sidan av studierna.
  • volontäruppdrag bidrar till studenters engagemang för samhälleliga frågor under studietiden vilket är viktigt inte minst när det är dags att gå ut i arbetslivet.
  • volontäruppdrag vid sidan av studierna ger möjlighet att utveckla intressen, kompetens och nätverk i ett vidgat sammanhang.
  • engagemang i ideella organisationer kan ha en positiv inverkan på studenters välbefinnande.

Studentvolontär i Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitetet och Volontärbyrån i Uppsala. Ideella organisationer registrerar uppdrag på Volontärbyråns portal när de behöver volontärer.

Det lokala är en del av det globala – tillsammans skapar vi en bättre värld!

Är du intresserad av ett volontäruppdrag?

  • Gå in på Studentvolontär i Uppsala
  • Titta på vilka volontäruppdrag som finns inom olika områden och organisationer.
  • Fyll i en intresseanmälan direkt i portalen för uppdrag som intresserar dig.
  • Din anmälan skickas direkt till organisationen som sedan tar kontakt med dig.

Hitta volontäruppdrag

Hittar du inget uppdrag som intresserar dig? Lägg då in en bevakning på de typer av uppdrag som du skulle vilja ha, så får du mejl när sådana kommer.

Volontärbyrån granskar organisationerna som registrerar uppdrag utifrån vissa kriterier . Bland annat ska verksamheten vara ideell och värna om demokratiska fri- och rättigheter.

Volontärmässa - hur kan du hjälpa till?

Dekorativ illustration: uppsträckta händer i olika färger

Kom och träffa ideella föreningar i Uppsala som söker studentvolontärer! Välkommen på volontärmässan tisdag 5 februari, kl. 11.30-13.30, på Blåsenhus.

Varmt välkommen!

Emily

Intervjuad student Emily

Emily Coe-Björsell har kandidatexamen i ekonomi och utvecklingsstudier och läser nu en kurs inom hållbar utveckling. När hon diskuterade sin CV med en studie- och karriärvägledare kom de in på hur man kunde arbeta med välgörenhetsfrågor. Hon fick tipset att kolla upp Volontärbyrån och där hittade hon uppdraget på butiken Fair Trade Shop Globalen i Uppsala.

- Jag arbetar i butiken några timmar i veckan och jag sitter också i styrelsen för Globalen och i marknadsföringsgruppen där jag är evenemangsansvarig. Vi planerar och är med på olika evenemang, till exempel deltog vi på en stor mässa i höstas, Fair Trade Forum, där vi sålde varor från butiken och informerade om Fair Trade.

Att arbeta volontärt innebär att man gör nåt bra både för sig själv och för andra menar Emily.

- Det är väldigt roligt att arbeta ideellt då man får chansen att göra nåt utöver det vanliga, lära sig nya saker, träffa människor och ta ansvar. Samtidigt gör du gott för andra människor.

- Man ska också tänka på att engagera sig kräver mycket tid och energi, så man får inte ta på sig för mycket. Men det är något jag verkligen rekommenderar andra att göra, man får så mycket tillbaka.

Juan Carlos

Juan Carlos Mauritz läser en dubbelkandidat i kinesiska och samhällsgeografi. Vid sidan av studierna är han ideellt engagerad i flera olika projekt och organisationer, bland annat är han vice ordförande i Uppsala FN-förening och styrelseledamot i det Europeiska ungdomsparlamentet Uppsala. 

- Jag tror på holistiska lösningar och vill veta mer om olika samband mellan lokala och globala processer och har ett särskilt intresse för ”Global Governance”. Då är organisationer som FN intressant för mig. I mitt ideella arbete är jag projektledare och koordinerar olika arbetsgrupper där jag försöker att agera lokalt men tänka globalt med ett särskilt fokus på att skapa plattformar för andra att engagera sig.

Juan Carlos menar att det för unga studenter finns två huvudsakliga argument för ideellt engagemang:

 - Idag har alla en examen - men genom att visa att man har gjort något extra, utöver sin universitetsexamen, så sticker man ut och har större chans att få jobb. Framförallt får man arbeta praktisk med implementering och förhoppningsvis samtidigt finna vad man tycker är mest givande att arbeta med. 

- Det samhällsnyttiga i att arbeta ideellt är viktigt för mig, som medborgare i ett demokratiskt samhälle anser jag det vara min plikt fortsätter Juan Carlos. Det viktiga är att du följer din passion och gör det du tror på och brinner för.

Intervjuad student Juan