Utbildning

Behörighet

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa krav. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Det finns grundläggande behörighetskrav dels för utbildningar på grundnivå, dels på avancerad nivå. Man kan säga att den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att klara av studierna. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Goda kunskaper i svenska och engelska är mycket viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier. Om du inte har godkänt i dessa ämnen från gymnasieskolan bör du diskutera dina studieförutsättningar genom till exempel kontakt med en studievägledare.

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

Om du är tveksam i fråga om din behörighet, kontakta gärna studievägledarna på Enheten för studie- och karriärvägledning.

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet. Läs mer om hur urvalet går till.

Dispens/undantag

Om du inte uppfyller behörighetskraven men har andra meriter som uppväger det du saknar kan du i vissa fall beviljas undantag från de krav du inte uppfyller. Ansökan om undantag lämnar du i samband med anmälan. Någon särskild blankett för ansökan om undantag finns inte, skriv ett brev till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm, och bifoga eventuella intyg.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för ansökan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.