Utbildning

Reell kompetens - behörig på annat sätt

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Erfaren­heter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet tas med i bedömningen.

Så här ansöker du

  • Gör en vanlig anmälan på antagning.se.
  • Fyll i en ansökan om reell kompetens som du hittar på antagning.se.
  • Skriv ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har möjlighet att klara av den utbildning du söker.
  • Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg eller betyg.
  • Ladda upp blanketten tillsammans med brevet och alla intyg på antagning.se eller skicka in det till Antagnings­service, R 312, 106 53 Stockholm. Observera att ansökan och alla intyg ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utöver din möjlighet att alltid kunna åberopa reell kompetens och få en individuell prövning gjord, tillämpar de flesta högskolor och universitet ett gemensamt synsätt för bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att du uppfyller du kraven för grundläggande behörighet om du kan styrka godkända gymnasiekurser

  • Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B eller Svenska kurs 1, 2 och 3,
  • Engelska kurs A eller Engelska kurs 5 och 6,
  • Matematik kurs A eller Matematik kurs 1a/1b/1c,
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 

och 

  • har arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat gymnasiet.

Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet också.