Utbildning

Grundläggande behörighet för grundnivå och avancerad nivå

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå har du som har svensk eller utländsk gymnasieutbildning.

Vilka krav som ställs för grundläggande behörighet på grundnivå avgörs av din studiebakgrund och NÄR du avslutade dina studier:

1. Gymnasieexamen 2014 från gymnasie­skolan (Gy11/Vux12)

 • Du har examen från ett högskoleförberedande program
  eller
 • examen från ett yrkesprogram (yrkesexamen) och godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk 2–3 och Engelska 6.

Läs mer om gymnasieexamen 2014 på antagning.se.

2. Slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdade från och med 1 januari 2010

 • Du har slutbetyg från ett fullständigt program i gymnasieskolan eller slut­betyg från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget G i minst 2250 gymnasie­poäng
  och
 • lägst betyget G i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Om du 2010 eller senare avslutar gymnasieskolan med ett reducerat program uppfyller du inte kraven för grundläggande behörighet.

Läs mer om slutbetyg 2010 och framåt på antagning.se.

3. Slutbetyg från gymnasieskolans nationella eller specialutformade program eller slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning utfärdade före 1 januari 2010

 • Du har slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program i gymnasieskolan. Du har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program
  eller
 • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg
  eller
 • samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slut­betyg från gymnasial vuxenutbildning, med alla kurser avklarade före 1 januari 2010.

Läs mer om slutbetyg före 2010 på antagning.se.

4. Avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer

 • Du har avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje i gymnasie­skolan, avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande
  och
 • kunskaper i svenska motsvarande Svenska B/Svenska 2 eller slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2
  och
 • kunskaper i engelska motsvarande Engelska A/Engelska 5 eller slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2.

Läs mer om avgångsbetyg före 1997 på antagning.se.

5. Folkhögskola

 • Du har folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärn­ämnen
  eller
 • folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 och styrks med intyg om allmän behörighet.

Läs mer om folkhögskoleutbildning på antagning.se.

6. Utländsk förutbildning

 • Du har avgångsbetyg från en avslutad utländsk gymnasieutbildning på originalspråket och i översättning (om inte betyget eller översättningen är på danska, norska, engelska, tyska eller franska). Avslutas utbildningen med en examen ska du skicka in både examensbevis och betygsöversikt. Alla betyg ska vara utfärdade av landets officiella utbildningsmyndighet eller annan utsedd instans
  och
 • kunskaper i svenska motsvarande Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 2–3 eller godkänt resultat på TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) eller behörighetsgivande kurs i svenska
  och
 • kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6*
  och
 • kunskaper i matematik motsvarande Matematik A/Matematik 1a, 1b eller 1c (gäller sökande med avgångsbetyg utfärdat från januari 2010).

* Om du har betyg i Engelska A daterat senast 30 juni 2013 räcker det, annars krävs Engelska B eller Engelska 6. Läs mer om behörighet i engelska på antagning.se.

Läs mer om utländsk förutbildning på antagning.se.

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

För grundläggande behörighet till avancerad nivå krävs alltid utbildning på grundnivå.

För ansökan till program på avancerad nivå krävs att en grundexamen om minst 180 hp ska vara avklarad senast då den sökta utbildningen börjar. Vid ansökningstillfället ska minst 150 hp som kan ingå i en grundexamen kunna redovisas.

Vid ansökan till kurser på avancerad nivå ska minst 120 hp vara avklarade senast då den sökta utbildningen börjar. Vid ansökningstillfället ska minst 90 hp kunna redovisas.