Utbildning

Vad ska bifogas till din anmälan?

När du anmäler dig ska du ladda upp handlingar som styrker behörigheten samt meriter du vill åberopa för urvalet. Deltar du i utbildning på gymnasienivå kan du komplettera din anmälan med betyg. Vissa utbildningar kräver särskilda bilagor eller blanketter. 

antagning.se kan du logga in på ditt användarkonto ett par dagar efter att du gjort anmälan och se vilka meriter som finns registrerade för dig. Det är bara meriter som inte finns där som behöver laddas upp eller skickas in när du anmäler dig. Alla handlingar går inte att registrera men det som registreras är gymnasiebetyg, arbetslivserfarenhet (om det behövs för behörighet eller urval till utbildningen du söker) och högskoleprovsresultat. Andra insända meriter registreras inte men beaktas ändå. Alla kopior du laddar upp eller skickar in ska vara vidimerade. Vidimering innebär att två personer intygar att kopian stämmer överens med originalet genom att skriva sin namnteckning, underskrift och telefonnummer på kopian.

Alla handlingar som du inte laddar upp ska skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Enda undantaget är om du ansöker om individuell prövning. Handlingarna ska då skickas till både Antagningsservice och Uppsala universitet.

Särskilda blanketter och bilagor

Några utbildningar kräver särskilda blanketter eller bilagor, se länkar längst ned på sidan.

Betyg från gymnasieskolan eller motsvarande

Slutbetyg från de flesta gymnasieskolorna och komvux överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Observera att detta gäller endast slutbetyg (ej samlade betygsdokument). Se vilka skolor och komvux som är anslutna till databasen. Tänk på att om du gick ut gymnasiet/läste klart på komvux innan din skola anslöt sig, finns ditt betyg inte med i betygsdatabasen.

Folkhögskolestudier ska dokumenteras genom kopia av kursintyg med studieomdöme samt intyg om grundläggande och eventuell särskild behörighet.

Utländsk gymnasieutbildning ska dokumenteras genom kopia av betyget på originalspråket och en översättning till svenska eller engelska. (För betyg på danska, norska, engelska, tyska eller franska krävs ingen översättning.)

Högskoleprovet

Resultat på högskoleprov överförs automatiskt och behöver inte laddas upp eller skickas in. Om du har resultat från flera provtillfällen räknas det bästa giltiga resultatet. Om du inte har svenskt personnummer måste du själv skicka in ditt resultat till Antagningsservice i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet/yrkesverksamhet

Tjänstgöringsintyg ska bifogas om arbetslivserfarenhet eller yrkesverksamhet krävs för särskild behörighet eller om  det används i urvalet till den utbildning du söker. Läs mer om hur du styrker din arbetslivserfarenhet.

Studieresultat från universitet/högskola

Om du läser vid svenskt universitet eller svensk högskola behöver du normalt inte bifoga studieintyg. Om du loggar in på antagning.se ett par dagar efter att du gjort anmälan kan du se vilka akademiska meriter som finns registrerade för dig. Observera att du måste bifoga intyg över utbildningar som inte ger högskolepoäng, till exempel basår och behörighetsgivande kurs i svenska, även om du kan se dem på antagning.se.

Kompletteringar

Deltar du i utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag, kan du komplettera din anmälan med betyg.

Betygskompletteringar

Kompletteringar ska laddas upp eller skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Se datum för kompletteringar. För sommarkurserna finns ingen kompletteringstid.

Slutbetyg från de flesta gymnasieskolorna överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Detta gäller endast slutbetyg från gymnasieskolan – om du har ett samlat betygsdokument med kurser som inte ingår i ditt slutbetyg måste du själv skicka in detta.

Komplettering av högskolepoäng

Om du vid anmälningstillfället läser en akademisk kurs som krävs för behörighet behöver du inte komplettera då kursen är avslutad. Kontrollera i samband med anmälan att du har registrering på den kurs som krävs. Institutionen kontrollerar sedan att du uppfyller behörighetskraven vid kursstart.

Särskilda bilagor och blanketter

Några utbildningar kräver egna blanketter eller obligatoriska bilagor.