Studentregister

Universitetet för register, Ladok, över sina studenter där personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter läggs in i samband med att du söker och antas till en utbildning.

Institutionen bokför fortlöpande registreringar och resultat på de kurser du läser. Saknar du registrering eller studieresultat för någon kurs ska du vända dig till institutionen. Du kan få intyg över dina studier på din institution eller på Studentservice. Uppgifter om registreringar och resultat förs regelbundet över till CSN.

Alla studenter ska ha ett studentkonto. Logga in på ditt konto så kan du bland annat kontrollera dina uppgifter i Ladok via Studentportalen. Där kan du själv bland annat ändra adressregister och telefonnummer och ta fram studieintyg.

Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (1998:204).