Utbildning

Studieavgifter för doktorander

Alla studenter som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz ska betala för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Det gäller även doktorander som vill läsa en kurs på grundnivå och avancerad nivå som inte ingår i forskarutbildningen.

Utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige. Däremot ska du som doktorand och kommer från tredje land betala anmälnings- och studieavgift om du vill läsa en kurs på grund- eller avancerad nivå som inte ingår i din forskarutbildning.

Doktorander som läser kurser utanför sin forskarutbildning

  • ska söka kursen via antagning.se.
  • ska betala anmälnings- och studieavgift om han/hon kommer tredje land.

Universitetets medel (forskningsanslag etcetera) får inte användas för att bekosta sådana kurser för en forskarstuderande.

Doktorander som läser kurser inom sin forskarutbildning

  • måste alltid kontakta institutionen som ger kursen för att få sitt kursval godkänt.
  • kan samläsa med övriga studenter.
  • ska inte betala anmälnings- och studieavgift.

Undantag från att betala avgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Läs om undantagen.