Poängurval

För att högskolepoäng ska räknas i urvalet ska de vara avklarade senast sista ansökningsdatum.

Har du läst vid svenskt universitet eller svensk högskola hämtas uppgifter automatiskt. Intyg behöver alltså normalt inte skickas in. Kontrollera, några dagar efter anmälan, vad som finns registrerat för dig. Äldre resultat kan dock saknas.

Utländska högskolestudier kan räknas vid poängurval om poängen anges som ECTS-poäng. Andra högskolestudier från utlandet måste tillgodoräknas och intyg bifogas för att de ska kunna räknas i urvalet. Du som läser vid Uppsala universitet ska i mycket god tid före sista anmälningsdag vända dig till examensenheten för tillgodoräknande.

Högskolepoäng (urvalsgrupperna HPGR och HPAV)

I dessa urvalsgrupper rangordnas du efter antal avklarade högskolepoäng. När du söker utbildning på grundnivå räknas högst 165 högskolepoäng (HPGR). Vid ansökan till utbildning på avancerad nivå räknas högst 285 högskolepoäng (HPAV). Om du har mer än maxpoängen deltar du ändå i gruppen men du får inte räkna mer än 165 respektive 285 högskolepoäng.

Vissa avklarade högskolekurser (urvalsgrupper KK)

Till dessa urvalsgrupper kvalificerar du dig genom ett visst antal uppnådda högskolepoäng eller vissa avklarade högskole­kurser.

Betyg i underliggande kurser (urvalsgrupp VG)

Urval till kurser på C- och D-nivå baseras ibland på betyg i underliggande kurser (betyget VG går före G).

Högskolepoäng inom teknik/natur­vetenskap (urvalsgrupp TN)

I urvalsgruppen rangordnas du efter antal uppnådda högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap upp till högst 240 högskolepoäng. Även kurser lästa inom systemvetenskap, biomedicin/medicin, farmaci och veterinärvetenskap får räknas.