Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

Kompletteringsutbildningen för psykologer vänder sig till personer med utländsk psykologexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk psykologlegitimation.

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning. Mer information om examen från EU/EES-området finns hos Socialstyrelsen.

För sökande med en examen från utanför EU/EES-området finns även alternativet att istället för kompletterande utbildning få legitimation efter kunskapsprov som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Var ges kompletteringsutbildningen?

Utbildningen ges vid Uppsala universitet (i Uppsala), Lunds universitet (i Lund) samt vid Umeå universitet (i Umeå).

Innehåll

Utbildningen omfattar maximalt 90 högskolepoäng och innehåller teoretiska studier med praktiska inslag. Din tidigare kunskap inom psykologi integreras med ny kunskap. Studierna planeras med hänsyn till din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska visa den kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för psykologyrket i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna söka till praktiktjänstgöring (PTP).

Utbildningen är ett kurspaket och består inledningsvis av gemensamma kurser. För resterande utbildning görs bedömning av dina förkunskaper och därefter görs individuella studieplaner. De gemensamma kurserna är

  • Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt 7,5 hp
  • Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen 7,5 hp

Den individuella studieplanen består av kurser som samläses med Psykologprogrammet.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska med en stor del av kurslitteraturen på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska.

Efter fullgjorda studier kommer du att få ett intyg på genomgångna kurser. Utbildningen leder inte till en examen.

När ges kompletteringsutbildningen?

Kompletteringsutbildningen ges höstterminen 2019.

Behörighetskrav till kompletteringsutbildningen

Utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning).

Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant yrkeserfarenhet.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6. Läs mer om kraven i svenska och engelska.

Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval av de sökande baserat på en sammanvägd bedömning av akademiska meriter såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet.

Anmälan

Anmälan görs på webben via www.antagning.se senast 15 april. Anmälan öppnar 15 mars. Bifoga en meritförteckning för urval. Blanketten med meritförteckningen och intyg laddas upp på "Mina sidor" på antagning.se.

Ladda ned blankett

Gå till anmälan

Kontakt

Monica Buhrman
Telefon: 018-471 21 26