Kompletteringsutbildning för apotekare och receptarier med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekarutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att uppnå svensk legitimation.

Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet anordnar kompletteringsutbildningar för apotekare. Uppsala har antagning två gånger per år, en till hösten och till våren. Göteborgs universitet anordnar utbildning för apotekarlegitimation, med antagning en gång per år.

Kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet är en heltidsutbildning på distans och undervisningen är till största del webbaserad. Heltidsutbildningen pågår till största del under dagtid eftersom att de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid.

Ett antal gånger per termin måste du komma till Uppsala. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du blir tilldelad när utbildningen startar. Du kommer att få schema i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att varje deltagare engagerar sig och lägger ner tid motsvarande heltid för att klara utbildningen (40 timmar i veckan).

Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet är inte på distans, utan är en campusbaserad utbildning.

Kompletteringsutbildningarna vid Uppsala universitet startar varje höst- och vårtermin. Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet startar endast på höstterminen.

Möt två av våra studenter

Asmaa och Muhmmad på kompletteringsutbildningen för apotekare och receptarier med utländsk utbildning berättar lite mer om studietiden och ger dig nyttiga tips.
Läs om deras upplevelse av utbildningen.

Avslutningsceremoni 2018

Torsdagen den 24 maj hölls en avslutningsceremoni för första kullen deltagare vid kompletteringsutbildningen som efter vårterminen 2018 blir behöriga att söka svensk legitimation. Se bilder från avslutningsceremonin!