Utbildning

Kompletteringsutbildning för apotekare och receptarier med utländsk utbildning

Uppsala universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att genomföra en kompletteringsutbildning för utländska apotekare och receptarier. Om du har en avslutad apotekar- eller receptarieutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att uppnå svensk legitimation.

Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet kommer att anordna kompletteringsutbildningar för farmaceuter. Uppsala anordnar två kompletteringsutbildningar - en som utgör grund för apotekarlegitimation och en för receptarielegitimation; Göteborg anordnar utbildning för apotekarlegitimation.

Vad innehåller kompletteringsutbildningarna?

Kompletteringsutbildningarna omfattar 70 högskolepoäng (hp), inklusive praktiktid. Det innebär att de kommer att vara ca 1 år. Utbildningarna består av en termin med teoretiska kurser och avslutas med en författningskurs och en praktiktermin på apotek som organiseras av universitetet. Kurserna är webbaserade och ges på distans. Kompletteringsutbildningarna erbjuder dig mer hjälp och stöd från universitetet jämfört med kunskapsprovet.

Den teoretiska terminen består av kurserna:

  • kompletterande farmaceutisk vetenskap,
  • farmaceutisk kommunikation,
  • läkemedelsterapi i Sverige och
  • läkemedel i det svenska samhället.

Efter att de teoretiska kurserna är genomförda genomgår deltagarna 6 månaders verksamhetsförlagd utbildning (praktik på apotek) som även inkluderar farmaceutiska författningar.

När startar kompletteringsutbildningarna?

Kompletteringsutbildningarna startar hösten 2017 och kommer att starta varje höst- och vårtermin.

Var ges kompletteringsutbildningen?

Kompletteringsutbildningen är en utbildning där du går kurser på distans och undervisningen är till största del webbaserad. Ett antal gånger per termin måste du komma till Uppsala. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du blir tilldelad när utbildningen startar. Schemat kommer vara tillgängligt i god tid innan kursstart för att underlätta er planering.

Behörighetskrav till kompletteringsutbildningen

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk apotekarlegitimation krävs:

  1. Apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning motsvarande svensk apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad nivå), det vill säga minst 300 högskolepoäng inklusive minst sex månaders apotekspraktik (Högskoleförordningen 1993:100).
  2. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
  3. Engelska 6

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk receptarielegitimation krävs:

  1. Receptarieexamen/annan avslutad likvärdig utländsk farmaceututbildning motsvarande svensk receptarieutbildning, (yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng) inklusive apotekspraktik om minst 15 högskolepoäng.
  2. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
  3. Engelska 6

Läs mer om kraven i svenska och engelska.

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. 30 deltagare kan delta varje termin.

Ansökan görs på webben via www.antagning.se senast 18 april. Se antagning.se för vilka datum som gäller för utbildningar som startar hösten 2017.

Vilka dokument ska bifogas?
Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet. Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina handlingar vid ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet. Till din anmälan bifogar du också en meritförteckning som du fyller i på en särskild blankett.

Är antalet behöriga sökande mer än 30 personer används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Anmälan och mer information:
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen
Kompletteringsutbildning för receptarier med utländsk examen

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kunskapsprovet eller kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss via mejl. Observera att webbsidan uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Shima Momeni
Leg. apotekare, PhD
Projektledare för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för nyanlända farmaceuter
shima.momeni@farmbio.uu.se

Mer information