Utbildning

Behörighetskrav och anmälan till kompletteringsutbildning för farmaceuter

Vilka är behörighetskraven?

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk apotekarlegitimation krävs:​

 1. Apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning motsvarande svensk apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad nivå) i Sverige, det vill säga minst 300 högskolepoäng motsvarande fem år. (Högskoleförordningen 1993:100).
 2. Svenska 3 eller svenska som andra språk 3
 3. Engelska 6

För att söka till kompletteringsutbildningen som leder till en svensk receptarielegitimation krävs:

 1. Receptarieexamen/annan avslutad likvärdig utländsk farmaceututbildning motsvarande svensk receptarieutbildning, (yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng motsvarande tre år).
 2. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
 3. Engelska 6

Läs mer om kraven i svenska och engelska.

Hur anmäler jag mig?

Du måste anmäla dig till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. 30 deltagare kan delta varje termin. Datum för anmälan till höstterminen 2018:

16 april Sista anmälningsdag
7 maj Sista kompletteringsdag för dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning
7 maj Sista kompletteringsdag för Engelska 6 och Svenska 3
7 maj Sista kompletteringsdag för meritblankett (se nedan)


Observera att du endast kan komplettera med dokumentation från din tidigare utländska utbildning, arbetslivserfarenhet samt för att styrka behörighet i svenska och engelska senast 7 maj! Se antagning.se för fler datum för din anmälan.

Ansökan görs på antagning.se, gå via utbildningssidorna nedan:

Kompletteringsutbildning för apotekare

Kompletteringsutbildning för receptarier

Vilka dokument ska skickas in?

Du ska tillsammans med din ansökan ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet. Det betyder att du ska skicka in dokumentation som visar:

 1. Fullständig dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning
  På antagning.se finns information om hur du ska skicka in dina dokument.
 2. Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3
 3. Engelska 6

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina dokument vid din ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Är antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Du ska därför i samband med din anmälan även skicka in:

 1. Meritförteckning som du fyller i på en särskild blankett.
 2. Dokumentation som visar de kvalifikationer och erfarenheter du anger i meritförteckningen.