Utbildning

Anmälan till kompletteringsutbildning för farmaceuter

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. 30 deltagare kan delta varje termin.

Ansökan görs på webben via www.antagning.se. Anmälan till vårterminen 2018 är över. Datum för anmälan till höstterminen 2018:

16 april Sista anmälningsdag
7 maj Sista kompletteringsdag för dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning
7 maj Sista kompletteringsdag för Engelska 6 och Svenska 3
7 maj Sista kompletteringsdag för meritblankett*


Observera att du endast kan komplettera med dokumentation från din tidigare utländska utbildning, arbetslivserfarenhet samt för att styrka behörighet i svenska och engelska senast 7 maj!

Se fler datum för ansökan.

*Meritblanketten kommer senare att kunna laddas upp här.

Vilka dokument ska skickas in?

Du ska tillsammans med din ansökan ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet. Det betyder att du ska skicka in dokumentation som visar:

  1. Fullständig dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning
    På antagning.se finns information om hur du ska skicka in dina dokument.
  2. Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3
  3. Engelska 6

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina dokument vid din ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Är antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Du ska därför i samband med din anmälan även skicka in:

  1. Meritförteckning som du fyller i på en särskild blankett.
  2. Dokumentation som visar de kvalifikationer och erfarenheter du anger i meritförteckningen.