Utbildning

Anmälan till kompletteringsutbildning för farmaceuter

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. 30 deltagare kan delta varje termin.

Ansökan görs på webben via www.antagning.se. Anmälan till vårterminen 2018 öppnar 15 september 2017 och sista dagen för anmälan är 16 oktober 2017. Se antagning.se för fler datum som gäller för utbildningar som startar våren 2018.

Vilka dokument ska skickas in?

Du ska tillsammans med din ansökan ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet. Det betyder att du ska skicka in dokumentation som visar:

  1. Fullständig dokumentation som visar utländsk universitetsutbildning
    På antagning.se finns information om hur du ska skicka in dina dokument.
  2. Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3
  3. Engelska 6

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina dokument vid din ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Är antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Du ska därför i samband med din anmälan även skicka in:

  1. Meritförteckning som du fyller i på en särskild blankett.
  2. Dokumentation som visar de kvalifikationer och erfarenheter du anger i meritförteckningen.

Om dina studier i Engelska 6 och Svenska 3 pågår, och du inte hinner läsa klart dessa kurser innan sista anmälningsdatumet 16 oktober 2017, kan du komplettera med dokumentation som visar på avslutade kurser i Engelska 6 och Svenska 3 fram till och med 1 december 2017.

OBS! Kompletteringsdatumet gäller endast för Engelska 6 och Svenska 3, alla andra dokument ska skickas in senast 16 oktober 2017.