Förberedelse och anmälan till teoretiska kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen

Kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges i Sverige. Kunskapsprovets nivå för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för svensk apotekar- respektive receptarieexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser.

Provets olika ämnesgrupper

Ämnesgrupperna som ligger till grund för apotekar- och receptarieexamen är farmaci, kemi och farmaceutisk biovetenskap. Vad de olika ämnesgrupperna består av kan du se i tabellen nedan:

Biovetenskap Kemi Farmaci
farmakologi allmän kemi galenisk farmaci
farmakokinetik organisk kemi biofysikalisk kemi
farmakoterapi läkemedelskemi farmaceutisk fysikalisk kemi
toxikologi analytisk kemi farmakoepidemiologi och farmakoekonomi
fysiologi farmakognosi kvalitetssäkring och regulatoriska krav
biokemi
mikrobiologi
immunologi


Ämnesgrupperna ingår i provet i olika andelar, baserat på hur stor andel de har i apotekar- och receptarieexamen i Sverige och kombinationen av dessa ämnesgrupper ihop är unikt för en farmaceututbildning.

För kunskapsprovet för apotekarlegitimation är fördelningen: farmaci 25 % kemi 25 %, och biovetenskap 50 %.

För kunskapsprovet för receptarielegitimation är fördelningen farmaci 20 %, kemi 20 % och biovetenskap 60 %.

Hur kan jag förbereda mig?

Kurslitteratur
Nedan följer litteraturlistor på den litteratur som ingår i respektive program vid Uppsala universitet, samt vad varje kurs har som mål. Litteraturen är endast förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Naturligtvis kan du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.

Se även guiden: Att läsa en vetenskaplig artikel

Exempel på gamla kunskapsprov som arrangerats vid Uppsala universitet:
Kunskapsprov för apotekare:

Kunskapsprov för receptarier:

Inläsningsstöd via SENNA-projektet inför kunskapsprovet
Du som har fått beslut om att skriva kunskapsprov till apotekare eller receptarier har möjlighet att få stöd inför provet. Inläsningsstödet ges på distans så du behöver tillgång till en dator och e-postadress. Anmäl dig till inläsningsstödet senast den 30 november.

Anmälan till kunskapsprov för apotekare och receptarier

Kunskapsproven ges i Uppsala. För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen.

Nästa prov äger rum den 24 januari. Sista anmälningsdag är 30 november.

Gå till anmälan

Efter att du har ansökt om att få göra kunskapsprovet meddelar Uppsala universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet. Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta.

När det är klart skickar Uppsala universitet en kallelse till provet, senast 1 månad innan provdatumet. Det är därför viktigt att du har angett en e-postadress som fungerar och som du läser regelbundet.

Anmäl dig endast om du är säker på att du vill göra provet. Får du förhinder eller ångrar dig, meddela detta omedelbart till Shima Momeni, shima.momeni@farmbio.uu.se.

Se en film om hur det teoretiska provet går till: