Utbildning

Förberedelse och anmälan till kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen

Kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges vid Uppsala universitet. Kunskapsprovets nivå för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för apotekar- respektive receptarieexamen i Sverige. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser.

Hur kan jag förbereda mig?

Nedan följer litteraturlistor på den litteratur som ingår i respektive program vid Uppsala universitet, samt vad varje kurs har som mål. Litteraturen är endast förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Naturligtvis kan Du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.

Exempel på gamla kunskapsprov som arrangerats vid Uppsala universitet:
Kunskapsprov 25 april 2017:

Kunskapsprov 19 september 2017:

Provet olika ämnesgrupper

Ämnesgrupperna som ligger till grund för apotekar- och receptarieexamen är farmaci, kemi och farmaceutisk biovetenskap. Vad de olika ämnesgrupperna består av kan du se i tabellen nedan:

Biovetenskap Kemi Farmaci
farmakologi allmän kemi galenisk farmaci
farmakokinetik organisk kemi biofysikalisk kemi
farmakoterapi läkemedelskemi farmaceutisk fysikalisk kemi
toxikologi analytisk kemi farmakoepidemiologi och farmakoekonomi
fysiologi farmakognosi kvalitetssäkring och regulatoriska krav
biokemi
mikrobiologi
immunologi


Ämnesgrupperna ingår i provet i olika andelar, baserat på hur stor andel de har i apotekar- och receptarieexamen i Sverige och kombinationen av dessa ämnesgrupper ihop är unikt för en farmaceututbildning.

För kunskapsprovet för apotekarlegitimation är fördelningen: farmaci 20 % kemi 30 %, och biovetenskap 50 %.

För kunskapsprovet för receptarielegitimation är fördelningen farmaci 15 %, kemi 20 % och biovetenskap 65 %.

När och var ges nästa kunskapsprov?

Kunskapsproven ges i Uppsala. Under våren 2018 arrangeras det teoretiska kunskapsprovet följande datum:

  • Torsdag 15 februari 2018 - sista anmälningsdag 15 december 2017
  • Tisdag 24 april 2018 - sista anmälningsdag 24 februari 2017

Det praktiska provet ges ungefär två månader efter det teoretiska provet. Detaljerad information om det praktiska provet går ut till de deltagare som får godkänt på det teoretiska provet.

Anmälan till kunskapsprov för apotekare och receptarier

För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen. Sista anmälningsdatum är 22 december 2017.

Gå till anmälan

Efter att du har ansökt om att få göra kunskapsprovet meddelar Uppsala universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet. Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta.

När det är klart skickar Uppsala universitet en kallelse till provet, senast 1 månad innan provdatumet. Det är därför viktigt att du har angett en e-postadress som fungerar och som du kollar regelbundet!

Anmäl dig endast om du är säker på att du vill göra provet. Får du förhinder eller ångrar dig, meddela detta omedelbart till Shima Momeni, shima.momeni@farmbio.uu.se.