Utbildning

Studier och funktionsnedsättning

Vilket stöd kan du få?

Uppsala universitet arbetar med visst stöd till studenter med funktionsnedsättning. Olika stöd och anpassningar.

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Om du behöver stöd så kontaktar du någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning vid universitet.

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Tips för att få bra stöd

  1. Ta kontakt med oss samordnare i god tid innan kursen börjar och boka ett möte. Glöm inte att ta med dig någon form av dokumentation på din funktionsnedsättning. 
  2. Efter mötet kontakta omgående studievägledaren på institutionen och vid behov kursansvarig lärare på kursen. 

Vill du utreda om du har dyslexi?

Saknar du intyg och behöver en utredning om dyslexi? Här hittar du information om utredare i din kommun.

Kontakta oss

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

UPPSALA
samordnare@uadm.uu.se
Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala

Catrin Schulze
018-471 18 77

Guri Blomqvist
018-471 47 51

Använd vår tidsbokning för att boka tid med någon av oss!

Mentorskoordinator
Annica Thorszelius
annica.thorszelius@uadm.uu.se

Teckentolk och samordnare för tolkstöd
Annica Thorszelius
annica.thorszelius@uadm.uu.se

GOTLAND
Sofie Westberg
studenthalsan@campusgotland.uu.se
Besöksadress: Campus Gotland, Betty Petterssons hus (hus D), plan 1, Visby

Mejla eller ring för att boka tid för ett besök.