Biologi, distans 2018/2019 (60 hp)

HT18 vecka 36-23 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-17700 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen ges som nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det på två av kurserna ingår obligatoriska laborationsmoment på campus.

Antal obligatoriska träffar för distans: 2

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 130000 kr

Anmärkning: Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Om kursen

Kurspaket bestående av kurserna Introduktion till biologi 7,5 hp, Botanisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp, Cell- och mikrobiologi 7,5 hp, Zoologisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp, Anatomi och funktion hos växter och djur 7,5 hp, Genetik 7,5 hp, Ekologi 7,5 hp och Floristik och faunistik 7,5 hp.

Antagna till kurspaketet har platsgaranti till de åtta kurser som ingår i utbildningen. De flesta av kurserna ges på halvfart med två kurser vardera under läsårets fyra studieperioder.
 
Kurspaketet lämpar sig för lärare och andra som vill komplettera sin behörighet, eller för den som läser ett annat ämne som huvudområde och vill ha biologi som biområde i sin kandidatexamen. Det kan även vara en inledning till ytterligare studier inom biologiområdet då det ger behörighet att läsa ett begränsat urval av påbyggnadskurser på grundnivå som endast har 60 hp i biologi som behörighetskrav. Kurspaketet kan dock inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.
 
Kurserna som ingår i paketet kan även läsas separat, kurs för kurs, men då gäller inte platsgaranti till efterföljande kurser.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Bertil Widbom bertil.widbom@ebc.uu.se