Natur och miljö på Gotland 2018/2019 (5 hp)

Sommar 2018, 100 %, Campus

Startdatum: 23 juli 2018

Slutdatum: 12 augusti 2018

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2018

Anmälningskod: UU-17450 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp).
Studieavgiftsskyldiga studenter och avgiftsbefriade studenter antas på samma grunder men i olika urvalsgrupper.

Behörighet: 60 hp i biologi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Eftersom kursen i sin helhet bedrivs i form av fältstudier vid två fältstationer på Gotland tas en kursavgift på 3000 kr ut av samtliga studenter. För avgiftsskyldiga studenter ingår inte detta belopp i studieavgiften. Förutom kursavgifter måste du själv ombesörja transport till och från Gotland.

Om kursen

Denna kurs riktar sig främst till studenter med ingen eller liten kunskap om europeiska ekosystem. Vi använder Gotland som ett exempel på ekosystemstruktur och -funktion i nordliga tempererade ekosystem och hur dessa har påverkats av traditionellt brukande. Effekterna av både användande av traditionella och förnyelsebara energikällor diskuteras. Kursen ger även goda möjligheter att göra jämförelser med studentens egen del av världen. I synnerhet, så riktar vi uppmärksamhet mot kulturlandskapet och traditionellt markutnyttjande i klimatmässigt och geologisk liknande områden i nordöstra Asien.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 41 33