Utbildning

Introduktion till miljövetenskap 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 35-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-17429 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A3) alternativt Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 3)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Nk 2/Nk B kan ersättas av Bi 1/Bi A, Fy 1a/1b1+1b2/Fy A och Ke 1/Ke A.

Om kursen

Kursen är inkörsport till det tvärvetenskapliga området miljövetenskap och till ett systemperspektiv på miljöfrågor. Här varvas naturvetenskapliga baskunskaper inom biogeokemiska kretslopp, ekologi och biodiversitet med samhällsgeografiska perspektiv och hantering av miljöutmaningar på lokal och global nivå. Under denna introduktionskurs för vi in systemtänkande och diskuterar miljöfrågor utifrån ekologi, politik, ekonomi, teknik och mänskligt beteende. Vid flera tillfällen under kursen får du träffa människor som arbetar inom miljöområdet eller har verksamheter som påverkar miljön, exempelvis inom jord- och skogsbruk. I kursen ingår också övning i skriftlig och muntlig presentation samt ekologisk fältmetodik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se