Introduktion till miljövetenskap 2018/2019 (15 hp)

HT18 vecka 36-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-17429 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Om kursen

Kursen är inkörsport till det tvärvetenskapliga området miljövetenskap och till ett systemperspektiv på miljöfrågor. Här varvas naturvetenskapliga baskunskaper inom biogeokemiska kretslopp, ekologi och biodiversitet med samhällsgeografiska perspektiv och hantering av miljöutmaningar på lokal och global nivå. Under denna introduktionskurs för vi in systemtänkande och diskuterar miljöfrågor utifrån ekologi, politik, ekonomi, teknik och mänskligt beteende. Vid flera tillfällen under kursen får du träffa människor som arbetar inom miljöområdet eller har verksamheter som påverkar miljön, exempelvis inom jord- och skogsbruk. I kursen ingår också övning i skriftlig och muntlig presentation samt ekologisk fältmetodik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se