Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67450 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 15 hp i miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi eller kursen Människa och miljö.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen omfattar biologisk mångfald med utgångspunkt från olika naturliga och kulturpåverkade miljöer, framför allt i ett nordeuropeiskt perspektiv, men också med globala utblickar. Vanliga eller i ett miljövetenskapligt sammanhang viktiga organismer behandlas och studeras i fält, på laboratoriet och/eller i naturhistoriska samlingar. Dessutom ingår bestämningsövningar, liksom teoretiska moment som behandlar olika biologiska såväl som samhälleliga aspekter av begreppet biologisk mångfald.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Bertil Ståhl bertil.staahl@ebc.uu.se