Statistik för miljövetare 2019/2020 (5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 2 mars 2020

Slutdatum: 22 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67432 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi eller samhällsgeografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistiska metoder som kan användas bland annat för att beskriva och analysera olika typer av miljödata. Du får en introduktion i stickprovsmetodik och hypotesprövning och övning i att bedöma datakvalitet och att identifiera felkällor. Dessutom ges övning i att beräkna och analysera läges- och spridningsmått, frekvenser och samvariation samt att på ett överskådligt sätt presentera miljödata.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se