Statistik för miljövetare 2018/2019 (5 hp)

VT19 vecka 10-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-67414 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi eller samhällsgeografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i statistiska metoder som kan användas bland annat för att beskriva och analysera olika typer av miljödata. Du får en introduktion i stickprovsmetodik och hypotesprövning och övning i att bedöma datakvalitet och att identifiera felkällor. Dessutom ges övning i att beräkna och analysera läges- och spridningsmått, frekvenser och samvariation samt att på ett överskådligt sätt presentera miljödata.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se