Miljöövervakning och GIS 2018/2019 (15 hp)

VT19 vecka 13-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-67437 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 30 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi samt 5 hp statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen. Genom att jämföra aktuella lägesbeskrivningar med tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man också se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller inte.

På den här kursen får du en orientering i olika metoder för insamling, bearbetning och redovisning av miljöövervakningsdata avseende biologiska såväl som kemiska och fysiska parametrar. En genomgång görs också av de krav på miljöövervakningen som ställs i miljölagstiftningen, Riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner, framför allt inom EU.

Ett viktigt redskap i rapporteringen av miljöövervakningsdata är GIS (geografiska informationssystem). Kursen ger en introduktion till GIS. I det ingår metoder för att överföra information som insamlats via baskartor, flyg- och fjärranalys samt fältarbete till GIS. Övningar görs i att analysera kartor och bearbeta insamlade data samt ge positionsreferenser, hantera GPS-navigatorer och överföra data från dessa.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se