Projekt i miljörätt 2018/2019 (5 hp)

VT19 vecka 10-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-67473 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi samt Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen består av att enskilt eller i grupp skriva en promemoria (PM) i ett miljörättsligt ämne. Syftet är att du inom ramen för kursen ska få möjlighet att praktisera och förfina kunskaperna från kursen Miljö- och förvaltningsrätt 10 hp.

Du ska efter kursen på ett självständigt sätt kunna göra en enkel rättsutredning genom att förstå en juridisk frågeställning och på egen hand kunna navigera dig fram bland olika rättskällor. Syftet är också att ge färdigheter i att uttrycka sig skriftlig och muntligt i en juridisk miljö och med juridiskt material.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se