Integrerad kustzonsplanering 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17437 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi eller geovetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen behandlar nyttjande och exploatering av kustzonen och dess resurser ur ett planeringsperspektiv. Konsekvenserna av mänskliga aktiviteter för havs- och kustekosystemen och biologisk mångfald diskuteras, liksom styrmedel för att nå hållbara lösningar för skydd och skötsel av dessa. I föreläsningar, seminarier och övningar behandlas miljö- och rättvisefrågor kopplade till energiproduktion, fiske och fiskeförvaltning, sjöfart, rekreation och industriell verksamhet. Under kursen belyses potentiella intressekonflikter mellan olika aktörer och hur man når konstruktiva lösningar genom samråd och integrerad planering. Du fördjupar dina kunskaper inom valda områden genom fallstudier och ett avslutande projektarbete.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se