Utbildning

Integrerad kustzonsplanering 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 44-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-17479 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi eller geovetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Vi rekommenderar att denna kurs läses tillsammans med kursen ”Förvaltning av ekossytemtjänster” (1GV148).

Om kursen

Kursen fokuserar på miljöproblem kopplade till exploatering av kustzonen och konsekvenserna för naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Under kursen behandlar vi transporter, sjöfart, fiske, energiproduktion, industriell verksamhet och rekreation och diskuterar hur dessa aktiviteter påverkar kustzonsmiljön. Hur samverkan mellan aktörer och intressenter kan bidra till konstruktiva lösningar för en hållbar planering belyses särskilt genom fallstudier. I kursen ingår också lagstiftning och internationella överenskommelser som berör området.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin bengtsson@ebc.uu.se