Utbildning

Algoritmer och datastrukturer II 2017/2018 (5 hp)

HT17 vecka 44-02 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-11016 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 60 hp varav minst 15 hp matematik och 30 hp datavetenskap inklusive Algoritmer och datastrukturer I.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen fördjupar dina kunskaper i algoritmer och algoritmanalys. Efter kursen kan du designa algoritmer baserade på tekniker som dynamisk programmering, och greedy algorithms, samt härleda deras komplexitet genom rekursiva ekvationer. Följande moment ingår:

  • lösa rekursiva ekvationer som beskriver algoritmens komplexitet
  • dynamisk programmering greedy algorithms
  • grafalgoritmer: minimum spanning trees, shortest paths
  • strängmatchning

Mer information

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare studievagledare@it.uu.se

Telefon: 018-471 31 54