Examensarbete E i inbyggda system 2018/2019 (45 hp)

HT18(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 24 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-11226 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

VT19(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-61226 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i datavetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 108750 kr

Studieavgift, totalt: 108750 kr

Mer information

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se