Utbildning

Accelerering av system med programmerbara logikenheter 2018/2019 (10 hp)

VT19 vecka 13-23 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-61207 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp inklusive Datorarkitektur, grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner) samt grundläggande kurs i programmering.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Efter godkänd kurs ska du kunna:

 • definiera komplexa digitala kretsar med hjälp av maskinvarubeskrivande språk såsom VHDL eller Verilog
 • testa, korrigera, och verifiera digitala konstruktioner med hjälp av test- och simuleringsverktyg
 • integrera skräddarsydda logikkomponenter med system som är baserade på vanliga processorer
 • analysera energiförbrukningen och prestanda som resulterar av accelerering av systemkomponenter
 • demonstrera hur en processor interagerar med acceleratorer genom mjukvarukomponenter.
Innehåll
 • Syntax och semantik av maskinvarubeskrivande språk, och tillämpningen att definiera digitala system.
 • Design och implementering av testmiljöer, och användning av simulering och felsökningsmetoder för att verifiera system.
 • Parallellisering av algoritmer för att förbättra genomströmning och latenstid.
 • Integrering av acceleratorer på system- och mjukvarunivå.
 • En överblick av olika konstruktionsstrategier och abstraktionsmetoder för digitala system.
 • Ett omfattande projekt inom simulering och syntes av hårdvaruacceleratorer, i samband med systemkonstruktion på kisel.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se

Studievägledare studievagledare@it.uu.se

Telefon: 018-471 31 54