Utbildning

Acceleratorfysik och -teknik 2017/2018 (10 hp)

HT17 vecka 44-02 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-13617 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågrörelselära och Fysikens matematiska metoder.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Partikelacceleratorer är instrument för den främsta forskningen inom högenergipartikelfysiken men också inom materialvetenskapen. LHC vid CERN är ett exempel. Den Europeiska Spallationkällan ESS och synkrotronljuskällan MAX 4 som båda byggs i Sverige är andra exempel. Denna kurs behandlar fysiken av laddade partikelstrålar, speciellt hur man accelererar och styr strålen. Vi ska också diskutera tekniska begränsningar för prestanda.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21