Utbildning

Tillämpningar av synkrotronljus i naturvetenskap 2017/2018 (5 hp)

Sommar 2017 vecka 31-33 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-13020 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 120 hp biologi, fysik eller kemi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Denna kurs ger en översikt av de möjligheter som nya synkrotronljuskällor och fri-elektronlasrar erbjuder inom olika vetenskapsområden. Kursen beskriver grundläggande röntgentekniker samt hur dessa kan tillämpas inom till exempel kemi, fysik, teknik och livsvetenskaper men även inom områden som paleontologi och arkeologi. Kursen kommer att innehålla ett projekt där ditt intressen kan påverka inriktningen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21