Examensarbete E i geofysik 2018/2019 (45 hp)

HT18(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 24 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-18115 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

VT19(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 27 oktober 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-68115 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i geofysik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 108750 kr

Anmärkning: Flexibel kursstart. För godkännande av projektplanen kontakta institutionen.

Om kursen

För mer information om kursen kontakta institutionen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592