Utbildning

Vindkraft - projektering 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-43 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-18220 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifter och rapport lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt. För att delta i kursen behöver du en dator med Internetuppkoppling och Flash samt hörlurar/högtalare och mikrofon.

Behörighet: 60 hp vindkraftprojektering inklusive Vindkraft - energiberäkningar 7,5 hp, Vindkraft - planering 7,5 hp, och Vindkraft - installation, drift och underhåll 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Kursen ges på engelska men inlämningsuppgifter och projektrapport får skrivas på svenska.

Om kursen

Kärnan i kursen är en projektering av en verklig vindkraftsanläggning. Med utgångspunkt från de kunskaper som inhämtas i de föregående kurserna samt med stöd av föreläsningar och handledning genomför varje kursdeltagare en egen projektuppgift. Som verktyg i projekteringsuppgiften används mjukvarorna windPRO och WAsP.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Fan Zou fan.zou@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 67