Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering 2019/2020 (15 hp)

HT19, Blandad tid, 100 %, Distans

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-18228 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Studentens arbete med examensuppsatsen utförs under handledning. E-klassrum och diskussionsforum finns tillgängliga. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och Flash samt hörlurar/högtalare och mikrofon.

Behörighet: 75 hp vindkraftprojektering inklusive kurserna Vindkraft - projektering, 7,5 hp, och Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen ges på engelska men examensarbetet får skrivas på svenska.

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete som kan ingå i en kandidatexamen. Du kommer att formulera en frågeställning inom vindkraft, ställa en rimlig hypotes och använda vetenskapliga metoder för att arbeta vidare med din problemställning. Detta redovisas sedan i en uppsats. Under kursens gång kommer du ha en handledare till förfogande.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Heracles Polatidis heracles.polatidis@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 73