Förvaltning av ekosystemtjänster 2018/2019 (15 hp)

HT18 vecka 36-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-18240 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi eller geovetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen ger teoretiska och praktiska färdigheter gällande förvaltning av ekosystemtjänster från lokal till internationell nivå. Metoder för att identifiera, kartlägga och värdera ekosystemtjänster behandlas i en kontext av beslutsfattande. Centrala internationella projekt (till exempel Millennium Ecosystem Assessment och TEEB) studeras tillsammans med konventioner, institutionella ramverk, styrmedel och finansieringsmekanismer (till exempel PES och REDD), som behandlar ekosystemtjänster. De teoretiska kunskaperna tillämpas genomgående på konkreta fallstudier.



 

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledning studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 45, 0498-10 82 16