Vindresursbedömning 2018/2019 (10 hp)

HT18, 67 %, Campus

Startdatum: 29 oktober 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-18225 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap samt Vindkraftsprojektering, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger en helhetsbild av bedömning av vindresurser . Meteorologisk och aerodynamisk teori kombinerat med ekonomi är viktiga delar av kursinnehållet. Olika beräknings- och mätmetoder behandlas och kritiskt granskas för att ge studenten kunskap och verktyg att kunna välja metoder utifrån en specifik situation. I kursen ingår ett projektarbete i grupp där studenten initialt ska bestämma vindresursen på en given plats genom kritiska val av mät- och beräkningsmetoder. Dessa resultat i kombination med ekonomiska data används sedan för att föreslå en optimerad layout till en vindkraftspark på platsen. Vind- och energiberäkningar utförs med program såsom WindPro och WindSim. I kursen ingår även övningar i gruppdynamik och effektiv projektledning.

 

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Telefon: 018-471 83 64