Projektkurs i planering av vindparker 2018/2019 (5 hp)

VT19 vecka 10-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68244 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, och Vindresursbedömning, 10 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Optimering av vindparker baserat på tekniska, ekonomiska, miljö och sociala aspekter kommer att studeras. Dessa aspekter av ett vindparksprojekt kommer även att omfatta beaktande av infrastrukturer såsom elnät och vägar. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) metoder kommer att introduceras som ett lämpligt operativt verktyg i optimering av vindparkers utformning. MCDA kommer att tillämpas på ett vindprojekt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Telefon: 018-471 83 64